Skip to content

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ: พูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำที่ควรรู้

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชิวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ: พูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำที่ควรรู้

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชิวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำที่จำเป็นต้องรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสื่อสารในงานและการทำธุรกิจ

การทำงานในองค์กรหรือบริษัทต่างชาติ ส่งผลให้คนต้องทำงานร่วมกับคนที่มาจากประเทศและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารในที่ทำงานเหล่านี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้รู้เรื่องอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำอาจจะแตกต่างจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยหรือเพิ่งได้งานในบริษัทแบบนี้อาจรู้สึกลำบากในการสื่อสาร ซึ่งจำนวนคำศัพท์อาจมากถึง 100 คำ จึงมีสิ่งที่ชื่อว่า “Globish” เสนอแนะ 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดในการทำงานในองค์กรและบริษัทต่างชาติ ซึ่งเราสามารถนำไปฝึกท่องกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจในสถานการณ์ที่ทำงานและเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตในที่ทำงานได้เองค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Noun (คำนาม)

 1. Initiative (ความคิดริเริ่ม, แผนการริเริ่ม)
 2. Effectiveness (ประสิทธิผล)
 3. Delegation (ตัวแทน)
 4. Expert (ผู้เชี่ยวชาญ)
 5. Tactic (เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง)
 6. Proposal (ข้อเสนอ, แผนงาน)
 7. Selection (การคัดเลือก)
 8. Praise (คำชม)
 9. Observation (การสังเกต)
 10. Workload (จำนวนงาน)
 11. Goods (สินค้า)
 12. Replacement (ทดแทน)
 13. Matter (ปัญหา, เหตุการณ์)
 14. Confirmation (การรับรอง)
 15. Figures (ตัวเลข)
 16. Requirement (ความประสงค์)
 17. Deadline (วันกำหนดส่งงาน)
 18. Opportunity (โอกาส)
 19. Objective (จุดประสงค์)
 20. Overview (ภาพรวม)
 21. Attention (ความสนใจ)
 22. Assumption (สมมติฐาน)
 23. Point (ข้อสำคัญ)
 24. Survey (แบบสอบถาม)
 25. Feature (ลักษณะโดดเด่น)
 26. Analysis (วิเคราะห์)
 27. Notice (แจ้งเตือน)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Verb (คำกริยา)
28. Assign to (มอบหมายให้)

 1. Maximize (ขยายใหญ่สุด, ทำให้ใหญ่สุด)
 2. Occupy (ครอบครอง)
 3. Compare (เปรียบเทียบ)
 4. Launch (ปล่อย, ประกาศ, เปิดตัว)
 5. Implement (นำมาใช้)
 6. Perceive (เข้าใจ, รับรู้)
 7. Receive (ได้รับ)
 8. Deserve (เหมาะสม)
 9. Admire (ชื่นชม, นับถือ)
 10. Pressure (กดดัน)
 11. Expect (คาดหวัง)
 12. Hinder (ขัดขวาง)
 13. Deliver (ส่ง)
 14. Update (ปรับปรุงให้ทันสมัย)
 15. Abandon (ละทิ้ง)
 16. Disapprove (ไม่ชอบ)
 17. Send (someone) (ออกคำสั่ง)
 18. Assent (ยินยอม)
 19. Estimate (ประมาณ)
 20. Assume (สันนิษฐาน)
 21. Demand (ต้องการ)
 22. Specific (เฉพาะเจาะจง)
  51

I understand your requirements. Here’s the rewritten article focusing on the topic “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ” with a minimum word count of 1500, written in Thai:

หัวข้อหลัก: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเสมอไปเสมอมา คำว่า “ภาษาอังกฤษแท้จริงแล้วไม่ยากเลยล่ะ” เป็นคำที่คนหลายคนคงได้ยินกันมาอยู่บ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม ทำไมเราถึงถึงสามารถประมวลความยากหรือง่ายของภาษาอังกฤษได้ล่ะ? จริงๆ แล้วความยากนั้นมาจากการรู้คำศัพท์ และในบทความนี้เราจะมาสำรวจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำที่เราควรรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้เราสามารถเรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม มาเริ่มต้นกันเลย!

 1. a – อะ
 2. about – อะเบ้า (ประมาณ, เกี่ยวกับ)
 3. all – ออล (ทั้งหมด)
 4. an – แอน (หนึ่ง)
 5. and – แอนด (และ)
 6. are – อา (เป็น, อยู่, คือ)
 7. as – แอส (ราวกับ, เพราะว่า)
 8. at – แอท (ที่)
 9. be – บี (เป็น, อยู่, คือ)
 10. big – บิก (ใหญ่)
 11. but – บัท (แต่)
 12. by – บาย (โดย)
 13. can – แคน (สามารถ)
 14. do – ดู (ทำ)
 15. down – ดาวน (ลง)
 16. father – ฟ๊าเธอะ (พ่อ)
 17. first – เฟิสท (ที่หนึ่ง)
 18. for – ฟอ (สำหรับ)
 19. from – ฟรอม (จาก)
 20. good – กุด (ดี)
 21. hate – เฮท (เกลียด)
 22. have – แฮฝ (มี)
 23. he – ฮี (เขา)
 24. her – เฮอ (หล่อน)
 25. him – ฮิม (เขา)
 26. his – ฮิส (ของเขา)
 27. I – ไอ (ฉัน)
 28. if – อิฟ (ถ้า)
 29. in – อิน (ใน)
 30. into – อินทู (ไปใน)
 31. is – อิส (เป็น, อยู่, คือ)
 32. it – อิท (มัน)
 33. just – จัสท (เพิ่งจะ, เพียงแค่)
 34. like – ไลค (ชอบ)
 35. listen – ลิ๊สซึนด (ฟัง)
 36. little – ลิ๊ทเทิล (เล็ก)
 37. love – ลัฝ (รัก)
 38. make – เมค (ทำ)
 39. man – แมน (ผู้ชาย)
 40. many – เม็นนิ (มาก)
 41. may – เม (อาจจะ)
 42. more – มอ (มากกว่า)
 43. most – โมสท (ที่สุด)
 44. mother – มั๊ธเดอะ (แม่)
 45. my – มาย (ของฉัน)
 46. near – เนีย (ใกล้)
 47. no – โน (ไม่)
 48. not – น็อท (ไม่)
 49. now – นาว (ตอนนี้)
 50. of – ออฟ (ของ)
 51. on – ออน (บน)
 52. one – วัน (หนึ่ง)
 53. only – โอ๊นลิ (เท่านั้น)
 54. or – ออ (หรือ)
 55. other – อั๊ธเดอะ (อื่น)
 56. out – เอ๊าท (ออก, นอก)
 57. over – โอ๊เฟอะ (เหนือ)
 58. people – พี๊เพิล (ผู้คน)
 59. read – รีด (อ่าน)
 60. said – เซด (พูด)
 61. say – เซ (พูด)
 62. see – ซี (เห็น)
 63. she – ชี (หล่อน)
 64. should – ชุด (น่าจะ)
 65. slow – สโล (ช้า)
 66. small – สมอล (เล็ก)
 67. so – โซ (ดังนั้น)
 68. some – ซัม (บาง – คน, อัน, ตัว)
 69. stop – สต็อพ (หยุด)
 70. than – แดน (กว่า)
 71. that – แด็ท (นั่น)
 72. the – เดอะ (บทพูด)
 73. then – เด็น (ต่อมา)
 74. there – แด (ที่นั่น)
 75. they – เด (พวกเขา)
 76. this – ดิส (นี่)
 77. through – ธรู (ผ่าน)
 78. to – ทู (สู่)
 79. TRUE – ทรู (จริง)
 80. two – ทู (สอง)
 81. up – อัพ (ขึ้น)
 82. use – ยูส (ใช้)
 83. very – เว๊ริ (มาก)
 84. was – วอส (เป็น, อยู่, คือ)
 85. water – ว๊อเทอะ (น้ำ)
 86. way – เว (ทาง)
 87. we – วี (พวกเรา)
 88. were – เวอ (เป็น, อยู่, คือ)
 89. what – ว็อท (อะไร)
 90. when – เว็น (เมื่อไหร่)
 91. where – แว (ที่ไหน)
 92. which – วิช (อันไหน)
 93. who – ฮู (ใคร)
 94. will – วิล (จะ)
 95. with – วิธ (กับ)
 96. woman – วู๊เมิน (ผู้หญิง)
 97. would – วุด (จะ)
 98. write – ไรท (เขียน)
 99. yes – เยส (ใช่)
 100. you – ยู (คุณ)

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่เราควรรู้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเรามีคำศัพท์ที่มากพอ การใช้ภาษาอังกฤษก็จะดียิ่งขึ้น ความเข้าใจและการสื่อสารกับผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ได้เพียงแค่จำจำนวนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้คำศัพท์ในบริบทต่างๆ ด้วย

หวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสามารถเรียนรู้และใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคำถามหรือข้อเสนอเรื่องภาษาอังกฤษ หรือเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นครับ!

Keywords searched by users: คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ 100 คํา คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา, คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คํา, คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ต่างๆ, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 10000 คํา, คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา pdf

Categories: Top 16 คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ 100 คํา

See more here: noithatsieure.com.vn

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชิวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชิวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

พบใช่ 33 คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ 100 คํา.

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
English Down-Under] 1200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่คุณต้องรู้ ระดับง่ายถึงปานกลาง เซฟไว้ท่องได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย สู้ๆ ❤️
English Down-Under] 1200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่คุณต้องรู้ ระดับง่ายถึงปานกลาง เซฟไว้ท่องได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย สู้ๆ ❤️
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| สำหรับผู้เริ่มเรียนอังกฤษ | สอนแต่งประโยค | ครูออย เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| สำหรับผู้เริ่มเรียนอังกฤษ | สอนแต่งประโยค | ครูออย เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
คำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 - 100 (Number) - Youtube
คำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 – 100 (Number) – Youtube
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน ชุดคำศัพท์ 100 คำ เรียกชื่อสัตว์เป็น ภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ | บัตรคำ, คณิตศาสตร์ ป.3, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน ชุดคำศัพท์ 100 คำ เรียกชื่อสัตว์เป็น ภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ | บัตรคำ, คณิตศาสตร์ ป.3, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
English Down-Under] 1200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่คุณต้องรู้ ระดับง่ายถึงปานกลาง เซฟไว้ท่องได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย สู้ๆ ❤️
English Down-Under] 1200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่คุณต้องรู้ ระดับง่ายถึงปานกลาง เซฟไว้ท่องได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย สู้ๆ ❤️
100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน - Youtube
100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.6
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.6
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
แจก! สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษพร้อมปก - Learn Education
แจก! สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษพร้อมปก – Learn Education
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
ศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
ศัพท์ฟุตบอล ภาษาอังกฤษ 100 คำง่อยๆ ก็ดู Euro 2016 รู้เรื่อง ไม่เชื่อ? คลิก! - Pantip
ศัพท์ฟุตบอล ภาษาอังกฤษ 100 คำง่อยๆ ก็ดู Euro 2016 รู้เรื่อง ไม่เชื่อ? คลิก! – Pantip
100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน – Bestkru
100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน – Bestkru
ศำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 คำในเบื้องต้น พร้อมคำอ่าน คำแปล
ศำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 คำในเบื้องต้น พร้อมคำอ่าน คำแปล
รวมล่าสุด 63 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
รวมล่าสุด 63 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ Tgat อังกฤษ และA-Levelอังกฤษ Toefl Ietls และA-Level
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ Tgat อังกฤษ และA-Levelอังกฤษ Toefl Ietls และA-Level
รวม 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล
รวม 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล
100 คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ไม่กี่นาที - Youtube
100 คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ไม่กี่นาที – Youtube
Tcaster On Twitter:
Tcaster On Twitter: “แจก! ศัพท์อังกฤษ🔥 ท่องกันจุกๆ ก่อนสอบเดือนหน้า!! . คืนนี้ 21.00 น. มีรายการ “ติวจับจิต พิชิตข้อสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ” มาดูกันน้า🥰 . ที่มา : รวมคำศัพท์จากข้อสอบวิชาสามัญ และ Blueprint A-Level อังกฤษฉบับล่าสุด❤️ . #Alevel …
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ | ศึกษา, สัตว์, คำศัพท์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ | ศึกษา, สัตว์, คำศัพท์
รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ British Vs American ที่ใช้กันประจำทุกวัน ! กันยายน 2020 - Sale Here
รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ British Vs American ที่ใช้กันประจำทุกวัน ! กันยายน 2020 – Sale Here
บัตรคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 51- 100 หน้า | Anyflip
บัตรคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51- 100 หน้า | Anyflip
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมประโยคตัวอย่าง - Youtube
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมประโยคตัวอย่าง – Youtube
100 ประโยคเพื่อบอก
100 ประโยคเพื่อบอก “ดีมาก” ในภาษาอังกฤษ | English By Chris
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
Free! - แบบฝึกหัดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 - Vocabulary Worksheet
Free! – แบบฝึกหัดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 – Vocabulary Worksheet
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | Pubhtml5
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | Pubhtml5
คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 3500 คำ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 3500 คำ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยการวาดรูป มีคลิป - Amarinbabyandkids
เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยการวาดรูป มีคลิป – Amarinbabyandkids
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ - Vnptschool.Edu.Vn/Th
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ – Vnptschool.Edu.Vn/Th
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4 | Pdf
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4 | Pdf
คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คํา
คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คํา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำแปล - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำแปล – Youtube
A - Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
A – Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
แจก 100 คำแสลงภาษาอังกฤษ รับบทวัยรุ่นสายฝอ สิงหาคม 2023 - Sale Here
แจก 100 คำแสลงภาษาอังกฤษ รับบทวัยรุ่นสายฝอ สิงหาคม 2023 – Sale Here
5,500 ศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์อังกฤษยอดนิยมสำหรับเด็ก | ร้านหนังสือนายอินทร์
5,500 ศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์อังกฤษยอดนิยมสำหรับเด็ก | ร้านหนังสือนายอินทร์
100 Adjectives คำคุณศัพท์ 100 คำ | English By Chris
100 Adjectives คำคุณศัพท์ 100 คำ | English By Chris
100+ ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ - English Is Life
100+ ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ – English Is Life
หนังสือเรียนรู้ 100 คำศัพท์คำศัพท์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน My First 100 Words | Shopee Thailand
หนังสือเรียนรู้ 100 คำศัพท์คำศัพท์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน My First 100 Words | Shopee Thailand
อัพสกิลศัพท์อังกฤษทางวิชาการ ผ่านโจทย์ หาคำเหมือน(Synonym) 100 ข้อ - Ookbee ร้านอีบุ๊ค (E-Book) ครบทั้งหนังสือ การ์ตูน นิตยสาร
อัพสกิลศัพท์อังกฤษทางวิชาการ ผ่านโจทย์ หาคำเหมือน(Synonym) 100 ข้อ – Ookbee ร้านอีบุ๊ค (E-Book) ครบทั้งหนังสือ การ์ตูน นิตยสาร
กริยา ต้องรู้ 100 คำ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
กริยา ต้องรู้ 100 คำ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L | Meowdemy
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L | Meowdemy
คำศัพท์ 3000 คำแรกที่ใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ จากLongman** - Pantip
คำศัพท์ 3000 คำแรกที่ใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ จากLongman** – Pantip
100 คำศัพท์ แบ่งเป็นหมวดหมู่ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
100 คำศัพท์ แบ่งเป็นหมวดหมู่ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.5 จากภาพ | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.5 จากภาพ | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน ชุดคำศัพท์ 100 คำ เรียกชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ | บัตรคำ
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน ชุดคำศัพท์ 100 คำ เรียกชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ | บัตรคำ

Learn more about the topic คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ 100 คํา.

See more: noithatsieure.com.vn/danh-muc/giuong-xep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *